Stropy przejezdne, garaże podziemne, zielone dachy

odciążone i izolowane za pomocą tłucznia szkła piankowego GEOCELL

Szkło piankowe GEOCELL znajduje swoje zastosowanie jako kruszywo lekkie - ciężar nasypowy m3 materiału to zaledwie 150 kg!

Dzięki niskiej wadze oraz stabilności formy tłuczeń zastosować można w warstwach konstrukcyjnych stropów garaży podziemnych, zielonych dachów, tuneli czy też wszelkiego rodzaju konstrukcji przejezdnych. 

Tłuczeń szkła piankowego nie stacza się, co gwarantuje wygodną gospodarkę materiałem na placu budowy. Materiał można modelować do spadków 45°, dzięki bardzo wysokiemu kątowi nasypowemu. Co więcej, taką instalację przeprowadzić można na powierzchni o spadku aż do 15°.

W przypadku konstrukcji przejezdnych i ciągów pieszych zagęszczona warstwa szkła piankowego powinna zostać oddzielona od pokrycia warstwą dodatkowej podsypki mineralnej, która ma za zadanie absorbować obciążenia dynamiczne. Dodatkowo nośność zwiększyć można poprzez zastosowanie geosiatek między warstwami szkła piankowego.

Zalety

 • oszczędności dzięki odciążonej konstrukcji
 • łatwość modelowania kształtu
 • możliwość zastosowania bezpośrednio na warstwie asfaltowej
 • niepalny (klasa A1) izolator termiczny
 • łatwość montażu
 • redukcja czasu pracy
 • przenosi obciążenia
 • niewrażliwy na upływ czasu, gnicie, gryzonie
Szkło piankowe w konstrukcji dachu zielonego.
Drenaż i odciążenie konstrukcji w realizacji dachu zielonego.
Konstrukcja dachu zielonego - łatwość modelowania kształtu.
Konstrukcja przejezdna
Strop przejezdny

 

Zalety:

 • Oszczędności przy umocnieniu konstrukcji (GEOCELL® jest bardzo lekki)
 • Możliwe bezpośrednia nałożenie asfaltu
 • Niepalna izolacja cieplna (Klasa niepalności A1)
 • Łatwy montaż – oszczędność czasu pracy.
 • Po zagęszczeniu przenosi duże obciążenia statyczne (195 kN/m² przy zagęszczeniu 1,3 : 1)
 • Nie ulega procesom starzenia i gnicia, jest odporny na gryzonie.