Produkcja płyt GEOCELL® PANEL

Surowiec: Odpady szklane

GEOCELL® PANEL jest wytwarzany ze szkła opakowaniowego oraz gospodarczego, które stosowane jest przez nas każdego dnia. Szkło piankowe zamyka w ten sposób obieg recyklingu i oszczędza zasoby naturalne.

Proces produkcji:

Stłuczka szklana po oczyszczeniu i osuszeniu jest mielona i mieszana z dodatkami pianotwórczymi. Jako środka spieniającego używamy czystego węgla - sadzy. Następnie, mieszanką szkła i sadzy napełnia się formy i transportuje je do pieca, gdzie w temperaturze 1000 °C następuje proces spieniania. Procedura ta przypomina wypiekanie chleba.
Ostatnia faza to wyjęcie gorących płyt z form i umieszczenie ich komorach chłodzących.

Odpad szklany to wartościowy surowiec - z niego powstaje szkło piankowe.