Formy dostawy płyt GEOCELL® PANEL

Forma dostawy: zapakowane, na palecie

 • Grubość 60 mm
  - Długość x szerokość 600 x 450 mm
  - R [m²K/W] 1,10
  - 56 sztuk na palecie
  - Powierzchnia 15,12 m²
 • Grubość 80 mm
  - Długość x szerokość 600 x 450 mm
  - R [m²K/W] 1,45
  - 40 sztuk na palecie
  - Powierzchnia 10,80 m²
 • Grubość 100 mm
  - Długość x szerokość 600 x 450 mm
  - R [m²K/W] 1,85
  - 32 sztuk na palecie
  - Powierzchnia 8,64 m²
 • Grubość 120 mm
  - Długość x szerokość 600 x 450 mm
  - R [m²K/W] 2,20
  - 28 sztuk na palecie
  - Powierzchnia 7,56 m²