Właściwości szkła piankowego GEOCELL

Tłuczeń szkła piankowego GEOCELL® (także: kruszywo szkła piankowego lub szkła spienionego)

to lekkie, izolujące termicznie oraz przenoszące obciążenia kruszywo wytwarzane w 100% z odpadu szklanego. Materiał znajduje swoje zastosowanie głównie jako podbudowa pod płyty fundamentowe (jako warstwa termoizolacyjna, drenażowa oraz stabilizująca), jako izolacja podłóg budynków wielkopowierzchniowych oraz jako lekkie kruszywo odciążające stropy (np. garaży podziemnych).

Szkło piankowe GEOCELL® jest:

  • Izolujące termicznie: bryły posiadają strukturę zamkniętokomórkową, a w licznych zamkniętych porach znajduje się powietrze - to właśnie dzięki takiej budowie materiał wykazuje świetne właściwości termoizolacyjne. 
  • Przenoszące obciążenia: odpowiednie zagęszczenie stabilizuje warstwę.
  • Drenujące i zaraz nie podciągające wody: bryły pozostają suche, przestrzenie między nimi pozwalają na odpływ wody; warstwa tworzy barierę antykapilarną.
  • Odporne: na kwasy, zasady, bakterie, mróz, starzenie, gnicie, wilgoć oraz gryzonie.
  • Przyjazne środowisku: ponieważ surowcem jest uzyskane w procesie recyklingu szkło, produkt wykazuje wyśmienity bilans energetyczny. Nie wydziela i nie oddaje do gruntu żadnych szkodliwych substancji.
  • Lekkie: ciężar nasypowy jest kilkanaście razy niższy od konwencjonalnego kruszywa.
  • Niepalne: szkło się nie pali.