Produkcja szkła piankowego GEOCELL

Produkcja szkła piankowego GEOCELL®

Surowiec: odpad szklany

GEOCELL® produkowany jest w procesie recyclingu ze starego szkła, które nie nadaje się już do żadnego innego zastosowania. Dzięki temu wykorzystywane są wartościowe surowce wtórne i nie ma potrzeby pozyskiwania energii na wytwarzanie nowego szkła. Gwarantuje to wyśmienity bilans energetyczny.
 

Zużycie energii podczas procesu produkcji:

  • granulatu szkła piankowego: 80 kW/m3
  • styropianu: ok. 2000 kW/m3

Sposób produkcji:

GEOCELL® rozpoczyna proces produkcji w postaci tłuczki szklanej. Jest ona następnie mieszana z gliceryną oraz substancjami pianotwórczymi, a powstała mieszanka prażona jest w nowoczesnych piecach przelotowych, gdzie temperatury osiągają 900°C. Materiał, który  po wyjściu z pieca przybiera twardą monolityczną strukturę, narażony jest na drastyczne schłodzenie. Pod wpływem silnych naprężeń spowodowanych spadkiem temperatury materiał pęka i tworzy luźne bryły szkła piankowego.

GEOCELL® składa się z jednorodnych, zamkniętych komórek.

Quelle: Austria Glas Recycling GmbH
Quelle: Austria Glas Recycling GmbH