Rozwiązanie technologiczne

z podbudową drogową GEOCELL® RED

W zależności od wymagań rozwiązanie technologiczne składa się z kilku komponentów systemu w zabudowie warstwowej. W górnej warstwie znajduje się podsypka mineralna, w a dolnej kruszywo drogowe GEOCELL® RED. Między warstwami – pomiędzy kruszywem a gruntem oraz między kruszywem a podsypką – zaleca się stosowanie geosiatek. Wybór grubości warstw powinien zostać skonsultowany z specjalistami z zespołu GEOCELL.

Konstrukcja geosiatek, kruszywa GEOCELL® RED oraz podsypki mineralnej daje efekt wzmocnionej podbudowy gwarantującej optymalny rozkład obciążenia. Stosując takie rozwiązanie można zwiększyć nośność drogi!

W obszarze styku pomiędzy warstwą GEOCELL® RED (8/63) i wierzchniej warstwy mineralnej (0/32) gromadzą się mniejsze ziarna podsypki, tworząc dodatkową zmieszaną strefę podbudowy. Prowadzi to do znacznego usztywnienia strefy kontaktu, a tym samym do zwiększenia nośności całej konstrukcji.

Zgodność wszystkich parametrów technicznych jest kluczowa!
Optymalna nośność rozwiązania SYSTEM GEOCELL® RED może być zagwarantowana tylko, jeśli wszystkie inne komponenty całego rozwiązania technologicznego spełniają wytyczne projektowe.

GEOCELL® RED - konstrukcja podbudowy
GEOCELL® RED - konstrukcja podbudowy
GEOCELL® RED - zastosowanie geosiatki
GEOCELL® RED - strefa zmieszania
GEOCELL® RED - schemat montażu