Formy dostawy kruszywa kruszywa drogowego GEOCELL® RED

LUZEM - SAMOCHÓW SAMOWYŁADOWCZY

Dostawa możliwa do przeprowadzenia w przypadku dogodnego dojazdu do placu budowy. Samochód samowyładowczy nie przechyla skrzyni ładunkowej, tylko wysypuje materiał za pomocą ruchomej podłogi.


Standardowe wymiary: Dł. x Szer. x Wys. = 18 x 4 x 2,8m
Ładowność: 85 - 92m³ w zależności od typu.
Osie nie są skrętne!

 

LUZEM - POJAZD KONTENEROWY

Ta forma dostawy polecana jest w przypadku wąskich dojazdów do miejsca rozładunku. Materiał podzielony jest na 2 kontenery i może zostać rozładowana osobno za pomocą ciągnika. Ze względu na wymagającą organizację ta forma transportu wymaga dopłaty.

Standardowe wymiary (ciągnik): Dł. x Szer. x Wys. = 9 x 4 x 2,8m

Ładowność: 76- 80m³ w zależności od typu