Produkcja granulatu szkła piankowego GEOCELL® Blähglas

Surowiec: Odpad szklany

Szkło ekspandowane GEOCELL® powstaje z odpadu szklanego, pochodzącego z cyklu odzyskiwania tego wartościowego surowca. 

Granulat wytwarza się z tych frakcji stłuczki szklanej, która nie może zostać użyta w produkcji opakowań szklanych. Dzięki temu GEOCELL® zamyka lukę w łańcuchu Recyklingu i wspiera zachowanie zasobów naturalnych.

Proces produkcji

W pierwszej fazie odpad szklany mielony jest do postaci mączki. Następnie w piecach obrotowych formują się ziarna, które zostają poddane procesowi prażenia w wysokiej temperaturze, co powoduje ich spieniene (ekspandowanie). Produktem końcowym są małe granulki w jasnym kolorze o strukturze zamkniętokomórkowej. W ostatniej fazie następuje segregacja na frakcje granulatu.

Odpad szklany to wartościowy surowiec - z niego powstaje szkło piankowe.
Granulat powstaje w procesie spieniania w piecach obrotowych.