Formy dostawy granulatu szkła piankowego GEOCELL® Blähglas

Dostawa w formie zapakowanej

  • na palecie: 27 worków o poj. 100 l (waga worka ok. 19 kg)
  • w workach typu BigBag o poj. do 1,5 m³

Dostawa luzem

  • Transport towarów sypkich - silos