18.04.2016

Innowacyjne ogrody dachowe

“Budujemy dla natury, budujemy zgodnie z naturą, jesteśmy naturą”.

"Poza aspektami związanymi z ochroną środowiska, da się zauważyć ogólny trend stosowania zielonych dachów. Powód jest prosty – budynki z ogrodem dachowym są bardzo atrakcyjne architektonicznie i wizualnie, co często przekłada się na szybki zwrot inwestycji poniesionej przez inwestora.

Z reguły jednak na przeszkodzie koncepcji zielonego dachu stają kwestie obciążeń konstrukcyjnych, przez co powierzchnie takie ograniczane są do minimum lub profilowane za pomocą spienionego polistyrenu (styropianu).

Wątpliwości związane ze styropianem z perspektywy ekologicznej są szeroko znane. Warto wiedzieć także, że stosowanie styropianu ma negatywny wpływ na rozwój flory na zielonym dachu – przestrzeń zakorzeniania roślin jest mocno ograniczona (trawa może zakorzenić się nawet 3m w głąb). Przekłada się to na zwiększone koszty utrzymywania zieleni oraz jej nawadniania. Finał jest taki, iż większość zielonych dachów wymaga ciągłej opieki personelu i zwiększonych nakładów finansowych. Dodatkową wadą stosowania styropianu w konstrukcji ogrodu dachowego jest zwiększone ryzyko zagnieżdżenia się gryzoni.

Odpowiedzią na opisane powyżej perturbacje jest kruszywo szkła piankowego, które stosujemy od 25 lat i które eliminuje wszystkie problemy generowane przez polistyren.

Kruszywo szkła piankowego to produkt recyklingu odpadu szklanego, w zagęszczonym stanie wykazuje dużo wyższą od styropianu wytrzymałość na ściskanie, a korzenie roślin mogą rozwijać się między bryłami praktycznie tak samo jak w gruncie. Zastosowanie szkła piankowego zapewnia redukcję zużycia wody oraz nawozów o ok. 75% oraz umożliwia zastosowanie prostszych systemów nawadniających. Znacząco zredukowany jest koszt inwestycji i utrzymania. Biorąc pod uwagę szeroką perspektywę zastosowanie szkła piankowego zawsze będzie w tańsze od rozwiązania z warstwą styropianu. Dodatkowym atutem kruszywa szkła piankowego jest dowolność formy – bryły dopasują się do każdego kształtu, wykonać można też spore nachylenia. Jest to materiał w pełni organiczny i nie wymaga stosowania żadnych dodatkowych komponentów.

Zagęszczone szkło piankowe można implementować w ciągach pieszych oraz konstrukcjach przejezdnych, ponieważ wykazuje ono najlepszy stosunek wytrzymałości na ściskanie do wagi wśród wszystkich dostępnych na ziemi mineralnych kruszyw lekkich. Ogrody na szkle piankowym to ogrody w naturze. Jak to możliwe, że jeszcze stosowany jest w takich realizacjach styropian?"

Artykuł Jörga Breuninga, prezydenta firmy Green Roof Technology
http://www.greenrooftechnology.com/