Basic data

Typ: Dom jednorodzinny
Lokalizacja: Zasutowo
Rok budowy: 2016
Wykonawca: Fundamenty Łukaszewski

Płyta w jeden dzień

Zasutowo | Polska

Płyta fundamentowa została zaimplementowana w projekcie z powodu zmiennego poziomu wód gruntowych. Idealnym rozwiązaniem na podbudowę okazał się tłuczeń szkła piankowego GEOCELL.

Całość realizacji udało się wykonać w ciągu jednego dnia:

10:00 Prace ziemne, rozprowadzenie instalacji, wykonanie szalunku traconego
12:00 Rozsypanie oraz zagęszczenie szkła piankowego GEOCELL
16:00 Zbrojenie oraz betonowanie
18:30 Zakończenie prac

ZOBACZ PEŁNY RAPORT Z BUDOWY!

Konstrukcja:

20 cm Płyta fundamentowa zbrojona
Folia PE (0,2 mm)
30 cm GEOCELL zagęszczony w stosunku 1,3:1
Geowłóknina Ecofelt PP 200g/m2
20 cm Podsypka piaskowa
Grunt rodzimy