Basic data

Typ: Dom jednorodzinny
Lokalizacja: Łomianki
Rok budowy: 2017
Konstrukcja: Murowana
Projektant: Sławomir Owczarczyk

Pasywna płyta fundamentowa

Łomianki | Polska

W Łomiankach pod Warszawą zrealizowana została płyta fundamentowa na podbudowie ze szkła piankowego, która spełniała najwyższe standardy energetyczne.

Pogłębienie w strefie obwodu płyty jest bardzo efektywnym rozwiązaniem izolującym newralgiczną strefę fundamentu i zabezpieczającym przed przemarzaniem gruntu.

W opasce obwodowej o szerokości 1,5 m zastosowano aż 60 cm szkła piankowego, w centralnej części płyty grubość warstwy wyniosła 40 cm. Instalacja wymagała zagęszczania materiału w 3 fazach.

Konstrukcja:

30 cm Płyta fundamentowa zbrojona
Folia PE
60 cm GEOCELL po obwodzie / 40 cm w centralnej części (zob. przekrój)
Geowółknina