GEOCELL glasschuim gravel (Glasschuim granulaat): Druklast-verdelende warmte/koude isolatie voor bodemplaten

Toepassingsmogelijkheden:

  • Druklast-verdelende warmte/koude isolatie voor bodem platen geschikt voor alle soorten gebouwen.
  • Stabilisering onder bodemplaten van gebouwen, bedrijfshallen en industriebodems.
  • Isolatielaag onder kunstijsbanen.

GEOCELL® wordt op de bouwplaats als gravel door de vrachtwagen direct in de bouwput gestort en handmatig of met een bobcat op de voorgeschreven en onverdichte hoogte gelijkmatig verdeelt.
De verdichting wordt met een wals of trilplaat op de juiste statisch gewenste laagdikte gebracht. Om doordringen van vloeibaar cement in de GEOCELL® gravel te vermeiden, wordt met bouwpapier of PE-Folie de laag afgedekt.

Voordelen:

  • Voor zover een vorstregulering statisch nodig is kan GEOCELL® > 50cm boven de vloer rand gestort worden en vervalt het vorstbestendig materiaal, dus twee functies in één stap.
  • Druklast-verdelende warmte/koude isolatie voor bodemplaten geschikt voor alle soorten gebouwen.
  • Hogere drukvastheid als andere materialen met een eenvoudige en kostengunstigere verwerkingstechniek.
  • Arbeidsgangen zoals bouwput egalisering, storten van puin, grind en Fijn zand tot aan betonplaten kunnen komen te vervallen. Besparing van arbeidstijd.