25.10.2010

GEOCELL publicatie op het Architectenweb,

Woensdag 20 Oktober heeft het Architectenweb 70.000 nieuwsbrieven uit laten gaan,...

GEOCELL publicatie op het Architectenweb, Woensdag 20 Oktober heeft het Architectenweb 70.000 nieuwsbrieven uit laten gaan en een publicatie geplaatst op haar homepage onder de kop: “Product & Project” Het betreft het eerste bouwproject waarin het GEOCELL glasschuim product is verwerkt. "Product"

Middels deze publicatie bereiken wij vele architecten en constructeurs om ze te informeren en motiveren, voor de GEOCELL glasschuim mogelijkheden en het steeds belangrijker wordende ECO aspect in de bouwsector.

Het ontwerp is van Huub van Laarhoven die de organisch helende architectuur heeft weten te definiëren en realiseren in Nederland. De gebouwen die hij ontwerp en laat bouwen voelen bijzonder prettig en ogen uitermate natuurlijk en bijzonder. Na onze mening, een ontwikkeling die zich verder zal gaan uitbreiden. Voor de achterliggende filosofie: www.vanlaarhovencombinatie.nl